educational form

educational form
auklėjimo forma statusas T sritis švietimas apibrėžtis Tai auklėjamojo renginio vidinė struktūra, pasižyminti tam tikru nuoseklumu, specialiomis priemonėmis ir metodais. Ja siekiama ugdyti asmenybės kryptingumą ir charakterį. Auklėjimo formos gali būti individualios, grupinės, masinės. Pagal pobūdį skiriamos šios auklėjimo formos: 1) vaizdinės (ekskursijos, parodos, apžiūros, televizijos laidos, spektakliai, kompiuteriniai žaidimai, vaidinimai, koncertai ir kt.); 2) žodinės (susitikimai, sueigos, paskaitos, konferencijos, pokalbiai etiniais, estetiniais, pasaulėžiūros ir kt. klausimais, disputai, knygų, spektaklių aptarimai, teminiai vakarai, spauda, radijo laidos ir kt.); 3) veikdinamosios (sporto varžybos, turnyrai, olimpiados, konkursai, turizmas, kraštotyra bei mokyklai ir visuomenei vertingas darbas, saviruoša, įvairi veikla jaunimo klubuose ir organizacijose). atitikmenys: angl. educational form vok. Erziehungsform rus. форма воспитания

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Educational neuroscience — (also called Mind Brain and Education; MBE) is an emerging scientific field that brings together researchers in cognitive neuroscience, developmental cognitive neuroscience, educational psychology, educational technology, education theory and… …   Wikipedia

  • Educational technology — Educational Research Disciplines Educational evaluation …   Wikipedia

  • Educational stages — vary around the world. Some countries describe the different stages in years, whereas other countries use a system of grades. InternationalThe United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) recognizes seven levels of… …   Wikipedia

  • Educational evaluation — is the evaluation process of characterizing and appraising some aspect/s of an educational process. There are two common purposes in educational evaluation which are, at times, in conflict with one another. Educational institutions usually… …   Wikipedia

  • Educational animation — Educational animations are animations produced for the specific purpose of fostering learning. The popularity of using animations to help learners understand and remember information has greatly increased since the advent of powerful graphics… …   Wikipedia

  • Educational television — is the use of television programmes in the field of education. It may be in the form of individual programmes or a dedicated television channel.Many children s television series are educational, ranging from dedicated learning programmes to those …   Wikipedia

  • Educational Television (Hong Kong) — Educational Television (zh t|t=教育電視), shortly known as ETV, is a series of educational television programmes jointly produced by Radio Television Hong Kong and the Education and Manpower Bureau (formerly the Education Department) of Hong Kong.… …   Wikipedia

  • Educational Action Challenging Homophobia — (EACH) is the award winning charitable organisation in the United Kingdom established to challenge homophobia through education . Founded in 2001, EACH offers support services to young people and adults affected by homophobic bullying or… …   Wikipedia

  • Educational psychology — Psychology …   Wikipedia

  • Educational perennialism — Perennialists believe that one should teach the things that one deems to be of everlasting importance to all people everywhere. They believe that the most important topics develop a person. Since details of fact change constantly, these cannot be …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”